מי אנחנו  
מחקר ופיתוח  
מדיניות האיכות  
סביבה ירוקה  
מוצרים
צור קשר  
עמוד הבית  
English  
סביבה ירוקה

הנהלת גליל כימיקלים בע"מ חרטה, על דגלה את המחויבות לשמירה על איכות הסביבה ועל בריאות עובדיה, והיא תעשה כל מאמץ לשמירה על ערכי נוף, טבע ואיכות הסביבה.

גליל כימיקלים בע"מ מדריכה ומחנכת את עובדיה בנושא איכות הסביבה. כל חומר גלם כימי ומוצר מלווה בגיליון בטיחות (MSDS).

תהליכי הייצור אם. אי. סולפונציה לא מלווים בשפכים. כל הנוזלים ושאריות חומרי הגלם עוברים מחזור.

גליל כימיקלים בע"מ מיישמת מדיניות של בדיקות אקולוגיות על-ידי מעבדות המוסמכות לכך.

במפעל משתמשים בכל אמצעי הזהירות, על מנת לוודא שבשום צורה ואופן לא תהיה פליטה של כימיקלים מחוץ לגבולות המפעל. ישנה הפרדה מלאה בין מי הגשמים הניגרים מגגות המפעל, לבין מי הגשמים השוטפים את חצר המפעל. מי הגשמים זורמים ממערכת המרזבים בגגות ישירות לביוב העירוני, מי הגשמים שבחצר המפעל נאספים אל תוך ברכות אגירה מבוקרות. המים עוברים טיפול מקדים ורק לאחר שמוודאים שאינם מהווים סיכון לסביבה, משוחררים למערכת הביוב העירוני. מערכת הביוב מצוידת ברכיבים המונעים זרימה חוזרת (מזחים) והיא נדגמת ונבדקת לעיתים תכופות.

כל הנוזלים מאוחסנים במיכלים הממוקמים מעל מאצרות. רצפות המפעל עשויות מחומר המונע ספיגה של נוזלים ומעבר לקרקע. פסולת המפעל מועברת על ידי קבלן חיצוני, לאזור המותאם לקליטת פסולת, בהתאם לחוקי מדינת ישראל.
בגליל כימיקלים בע"מ כל שאריות חומרי האריזה ממוינים (אריזות קרטון, אריזות פלסטיק וכו') ונמסרים לחברות המתמחות במחזור.

על גגות המפעל מותקנת מערכת סולרית להפקת חשמל. ייצור חשמל אלטרנטיבי זה בניגוד לשימוש בדלקים להפקת חשמל, מפחית את רמת זיהום האוויר ואינו פוגע בסביבה.

גליל כימיקלים בע"מ מחויבת לקוד אתי, המושתת על הגינות פתיחות וכבוד האדם לחיות ולסביבה. מוצרי החברה אינם מנוסים על בעלי חיים.

כל הפעילות במפעל נעשית בהתאם לחוקי מדינת ישראל ותחת פיקוח של המשרד לאיכות הסביבה.


בניית אתרים OZ Branding